Zondag a.s.10.30 uur : nieuwjaarsdienst vanuit Vrijburg Amsterdam

door Joost Röselaers

In Lucas 2 staat het verhaal van de twaalfjarige Jezus in de tempel. Hij heeft zijn ouders stiekem verlaten en is teruggekeerd naar de tempel om in gesprek te gaan met de schriftgeleerden. Deze actie tekent Jezus: hij is niet iemand die meegaat maar die leeft vanuit een volstrekte vrijheid. Vanuit die vrijheid en geworteld in de Schriften denkt Jezus na over de vraag wat goed is om te doen. Over die vraag denken wij zondag met hem mee.

Joost Röselaers leidt de dienst, Jan Pieter Lanooy speelt op het orgel en Kaiyi Min zingt voor ons de liederen.

De dienst is alleen via internet te volgen (live of op een later moment), https://www.vrijburg.nl/kerk-tv/

Afbeelding: Giovanni Serodine, Jezus bij de Schriftgeleerden

gepubliceerd op 2 januari 2021



Alle nieuws-items