Geloven in vrijheid: weet jij waar Mozes is?

door webmaster

Aanstaande zondag 7 oktober lezen we het verhaal van de geboorte van Mozes, een verhaal waarin de vreugde over nieuw leven, vermengd is met angst voor de tirannie van de farao. Deze koning van Egypte wil alle pasgeboren jongetjes laten doden, de kleine Mozes wordt dus niet in vrijheid geboren. Zijn ouders vrezen voor zijn leven, maar gelukkig zijn er vrouwen die in verzet komen!

Mozes’ leven wordt gespaard, maar als hij volwassen is, wordt hij weer met de dood bedreigd en dan moet hij vluchten naar de woestijn.

Helaas zijn er ook nu nog farao’s, machthebbers die er niet voor terugdeinzen het leven van hun onderdanen te bedreigen.

Ook in onze tijd moeten mensen vluchten omdat ze voor hun leven vrezen.

Het oude bijbelse verhaal van onderdrukking door een tiran, van doodsangst bij burgers, van vluchten voor al dat geweld: het is wrang te moeten erkennen dat het ook een verhaal is van mensen in de 21e eeuw.

“Geloven in vrijheid” is ons jaarthema. Laten we vasthouden, desnoods tegen de klippen op, aan dat visioen van vrede, een wereld waarin kinderen geboren mogen worden, welkom zijn, waarin ze ruimte krijgen om uit te groeien tot mooie mensen.

Mensen die geloven in vrijheid, niet alleen voor zichzelf, maar voor elke wereldburger.

Ook dat vinden we terug in het bijbelverhaal: de vroedvrouwen blijven er in geloven en kiezen voor het leven, van elke baby die geboren wordt. Dat is bemoedigend, deze vroede (wijze) vrouwen mogen ons tot voorbeeld zijn!

Zondag is er ook kinderkerk: iedereen van 0 tot 100 jaar (of ouder!) is welkom in de dienst, aanvang 10.30 uur, in Vrijburg. De kinderen komen samen rondom de vraag: Weet jij ook waar Mozes is?!?

gepubliceerd op 2 oktober 2018Alle nieuws-items