Zondag 24 april a.s.: Evening-prayer met Mpho Tutu en Benefietvoorstelling door Helmert Woudenberg

door Bestuur Vrijburg

(english below)

Zondagavond 24 april om 18.00 uur is er een evening-prayer olv Mpho Tutu. Aansluitend delen en eten we ons eigen meegebrachte eten en kunnen we ons voorbereiden op de voorstelling Mozes die aansluitend plaatsvindt.

Om 20.30 uur treedt Helmert Woudenberg op met zijn voorstelling Mozes.
In deze nog steeds actuele solo buigt Helmert Woudenberg zich over het verhaal van Mozes en de uittocht uit Egypte. Het verhaal van een volk dat de onmogelijkheid ondervindt om, vanwege dood, verderf en onderdrukking, in het land van herkomst te blijven en wegtrekt om een land te vinden waar weer leven en een toekomst wacht.
Het bijbelverhaal werpt een verhelderend licht op een dergelijke dramatische en hoogst noodzakelijke volksverhuizing. Het is een verhaal over rampspoed en ontberingen, maar ook over vrijheid en hoop en heeft een sterke resonantie met de huidige vluchtelingenproblematiek.

Toegang evening-prayer is gratis; voor de voorstelling 20 euro per persoon. 75% van de opbrengst gaat naar slachtoffers van de Oekraïne-oorlog en andere oorlogen, die worden opgevangen in Amsterdam.

———————–

There will be an evening prayer conducted by Mpho Tutu on Sunday evening 24 April at 6 pm. Afterward we share and eat our own food and we can prepare for the performance Moses that takes place afterwards.

At 8.30 pm Helmert Woudenberg will perform with his performance Mozes (in Dutch).
In this still relevant solo performance, Helmert Woudenberg examines the story of Moses and the exodus from Egypt. The story of a people who find it impossible, because of death, destruction, and oppression, to stay in their country of origin and leave to find a country where life again and a future awaits.
The Bible story sheds an illuminating light on such a dramatic and much-needed migration. It is a story about disaster and hardship, but also about freedom and hope and has a strong resonance with the current refugee problem.

Admission for evening prayer access is free; for the performance by Helmert is 20 euros per person. 75% of the proceeds go to victims of the Ukraine war and other wars, who are received in Amsterdam.

gepubliceerd op 16 april 2022Alle nieuws-items