Uit het Bestuur

door Joan de Roos

In de Bestuursvergadering van 6 november jl. nam Conna Wardenaar afscheid als lid van het bestuur. Zij is al jarenlang actief in Vrijburg. We zullen haar zeker terugzien bij allerlei andere activiteiten in de kerk.

Op 1 december om 2 minuten voor 12 zullen op initiatief van Greenpeace in het hele land de klokken gaan luiden voor het klimaat. Veel kerkklokken doen mee en ook vanuit de toren van Vrijburg zullen de klokken te horen zijn.

Er is een ontwerp gemaakt voor een plaats in de kerkzaal waar lichtjes kunnenworden ontstoken ter herinnering aan iemand die is overleden of voor een andere intentie. Dit ontwerp werd goedgekeurd en zal worden uitgevoerd.

De begrotingen van Vrijburg, de RGA, de diaconie en van de VVP werden bekeken en goed bevonden. Er zijn weinig grote verschillen met vorige begrotingen tebespeuren.

Het jongerenwerk is opnieuw aan de orde geweest. Jelle de Graaf neemt afscheid als jongerenwerker. Er wordt gezocht naar een nieuwe jongerenwerker in de vorm van een pionier. De jongerenkelder zal een opknapbeurt krijgen. Jonge ouders
hebben duidelijk behoefte aan activiteiten voor hun kinderen. Er zal een groep worden gestart waarin thema’s aan de orde komen die met de ouders worden besproken.

Mariette Hamaker kon verslag doen van een flink aantal opknapactiviteiten in het interieur van de kerk en in de tuin. Onze kerkzaal wordt regelmatig gebruikt als stijlvolle afscheidsplek bij uitvaarten, ook door mensen van buiten de kerkelijke
gemeente.

De website van Vrijburg is op initiatief van ds. Japke van Malde door Joost van der Schee up-to-date gemaakt.

gepubliceerd op 19 november 2018Alle nieuws-items