‘Friday Lunch’ in Vrijburg

door Joost Röselaers

“Friday Lunch” in Vrijburg

In het najaar gaat een nieuwe gespreksgroep van start in Vrijburg. Om de zes weken komt op vrijdag rond lunchtijd een aantal mensen in Vrijburg bijeen. Mensen van diverse leeftijden en achtergronden. Naar aanleiding van een overdenking, een artikel en/of column die de deelnemers een paar dagen van tevoren krijgen toegestuurd, wordt er met elkaar gesproken over maatschappelijke ontwikkelingen, persoonlijke zingeving en spiritualiteit. Hoe verhouden wij ons tot wat er in de wereld en in onszelf gebeurt? In hoeverre speelt levensbeschouwing daarbij een rol? 

De groep komt bijeen van 12.00 tot 13.30 uur stipt en om de zes weken op een vrijdag. Enig commitment in de vorm van aanwezigheid wordt verwacht. Er wordt een bijdrage gevraagd vanwege de kosten die aan de lunch verbonden zijn. Maximaal aantal deelnemers: acht. 

Meer informatie en aanmelding bij Joost Roselaers, 06-55776713 of jhroselaers@gmail.com

gepubliceerd op 6 september 2021Alle nieuws-items