28 juni 8pm: Book presentation Mpho Tutu van Furth with the cooperation of Kathleen Ferrier

door Joost Röselaers

(Nederlands volgt hieronder)

Forgiveness and repair, the healing journey

On Tuesday 28 June, the book presentation of “Forgiveness and reparation, the healing journey”, the latest book by Mpho Tutu van Furth will take place in Vrijburg Amsterdam. There is much talk in our society about reconciliation and restoration, especially around the slavery past. In her book, Mpho Tutu van Furth offers surprising and innovative insights, based, among other things, on the Truth and Reconciliation Commission in South Africa and her own experiences as a preacher and activist.

Mpho Tutu van Furth  is an Anglican priest and pastor of Vrijburg since 2022. She married Dutch professor of pediatrics Marceline van Furth in 2015. After they married in the Netherlands, the South African Church forced her to relinquish her priesthood. Nevertheless, her father Desmond Tutu, who had fought for the rights of homosexuals for some time, gave his paternal victory over marriage in South Africa. Mpho Tutu van Furth is committed to helping young women blossom. She wants to support and coach them in their career and encourage them to make their voices heard.

At 8 pm Mpho Tutu will talk about her new insights and she will read passages from her book. Kathleen Ferrier, former member of parliament and advocate of a Truth and Reconciliation Commission in the Netherlands, provides an initial response. Pastor of Vrijburg Joost Roselaers will lead the evening. From 9 pm there is room to have the book signed and to drink a glass together.

Register before June 25 via info@vrijburg.nl

Address: Diepenbrocklaan 46, Amsterdam South


Forgiveness and reparation, the healing journey 

Op dinsdag 28 juni vindt in Vrijburg Amsterdam de boekpresentatie plaats van Forgiveness and reparation, the healing journey, het nieuwste boek van Mpho Tutu van Furth. Er wordt in onze samenleving veel gesproken over verzoening en herstel, met name rond het slavernijverleden. In haar boek biedt Mpho Tutu van Furth verrassende en vernieuwende inzichten, onder andere gebaseerd op de Waarheids- en Verzoeningscommissie in Zuid-Afrika en haar eigen ervaringen als predikant en activist.

Mpho Tutu van Furth is Anglicaans priester en sinds 2022 predikant van Vrijburg. Ze is in 2015 getrouwd met Nederlandse hoogleraar kindergeneeskunde Marceline van Furth. Nadat ze in Nederland trouwden dwong de Zuid-Afrikaanse kerk haar haar priesterschap neer te leggen. Alsnog gaf haar vader Desmond Tutu, die al langer streed voor rechten van homoseksuelen,  zijn vaderlijke zege over het huwelijk in Zuid-Afrika. Mpho Tutu van Furth maakt zich sterk om jonge vrouwen te helpen tot bloei te komen. Ze wil hen ondersteunen en coachen bij hun carrière en hen stimuleren hun stem te laten horen.

Over de presentatie 

Om 20.00 uur vertelt Mpho Tutu over haar nieuwe inzichten en leest zij passages voor uit haar boek. Kathleen Ferrier, oud-kamerlid en pleitbezorger van een Waarheids- en Verzoeningscommissie in Nederland, zorgt voor een eerste reactie. Predikant van Vrijburg Joost Roselaers leidt de avond. Vanaf 21.00 uur is er ruimte om het boek te laten signeren en een glas met elkaar te drinken.

Aanmelden voor 25 juni via info@vrijburg.nl

Adres: Diepenbrocklaan 46, Amsterdam-Zuid

Meer informatie via www.vrijburg.nl

gepubliceerd op 12 juni 2022Alle nieuws-items