Oproep voor oecumenische Leesclub “transcendente poëzie”

door Joost Röselaers

Dichters kunnen teksten aanreiken die religieuze ervaringen woorden geven. En het bespreken van deze gedichten bieden een kans om het transcendente (voor velen de Eeuwige) te benaderen.

We willen een poëzie leesclub formeren uit enerzijds gemeenteleden van Vrijburg en anderzijds de parochianen van de katholieke Obrecht kerk. Het combineren van de twee christelijke tradities via poëzie kan ons geloof rijker maken – en de oecumene dienen. Vandaar bij deze een oproep om mee te doen aan dit initiatief. We denken voorlopig aan zes Vrijburgers en zes Obrechters.

Het idee is dat de leden zelf, als zij willen, gedichten inbrengen. En dat deze dan in de groep worden besproken en aan elkaar uitgelegd. Zodat ze beter worden verstaan en verwerkt.

De bijeenkomsten vinden plaats in Vrijburg op een door de weekse ochtend.

Initiatiefnemers en organisatie: Jet van Koppen, Erik Jurgens, Jasper Dijkman, Joost Röselaers. 

Aanmelden via jhroselaers@gmail.com  

 

gepubliceerd op 17 november 2021Alle nieuws-items