Tolerantie in turbulente tijden

door Joost Röselaers

Activiteiten in Amsterdam rond 400 jaar remonstranten

In 2019 vieren de remonstranten hun vierhonderdjarig bestaan. Dat doen zij op twee wijzen. Allereerst, door stil te staan bij hun veelbewogen geschiedenis, met name de eerste jaren. En ten tweede door vanuit het heden de blik te richten op de toekomst. Waar kunnen de remonstranten met hun theologie en hun kernwaarden relevant zijn en blijven?

Een van de kernwaarde van de remonstranten is tolerantie. In september verschijnt een bundel waarin deze waarde nader wordt geduid en verdiept, ‘tolerantie in turbulente tijden’ (onder redactie van Eric Cossee, Joost Röselaers en Marthe de Vries). Hoe gaan remonstranten en anderen om met deze kernwaarde, in de turbulente tijden van 1619 en 2019?

De bundel wordt gepresenteerd tijdens een symposium in het Rijksmuseum over tolerantie op zaterdag 28 september (14.00-16.30 uur). Hoofdspreker is Sigrid Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Henk Nellen (hoogleraar Ideeëngeschiedenis aan de Erasmus Universiteit) zal spreken over tolerantie in de turbulente tijden rond 1619. Aanmelden via: info@remonstranten.org (entrée 20 euro).

Van 1 tot 30 september vindt in het Rijksmuseum een kleine tentoonstelling plaats over 400 jaar remonstranten (Prentenkabinet 2.7). U bent zeer welkom om het te bezoeken! Centraal daarin staat het portret van Johannes Uytenbogaert door Rembrandt. De hand op het hart, en met een melancholische, zoekende blik in de ogen. Wtenbogaert staat met hoofd en hart voor een tolerante samenleving, met ruimte voor geloofsvrijheid. Maar geheel gerust is hij er niet over. Er is nog een lange weg te gaan, en dat maakt zijn toekomst onzeker.

Anno 2019 zit het met de tolerantie tussen remonstranten en protestanten in Amsterdam wel goed. Remonstranten en vrijzinnig protestanten kerken onder een dak samen in Vrijburg. Er zijn warme banden met de PKA. Ook landelijk zijn de banden stevig aangehaald. Ik hoop van harte dat we onze samenwerking de komende jaren intensiveren, een aloud remonstrants motto indachtig: eenheid in het nodige, vrijheid in het onzekere, in alles de liefde.

gepubliceerd op 16 augustus 2019Alle nieuws-items