26 januari Studiedag over de Remonstrantse Broederschap

door webmaster

Vanaf januari 2015 organiseert het Arminius Instituut, verbonden aan het Remonstrants Seminarium aan de VU, wetenschappelijke en algemeen publieksgerichte theologische programma’s. De focus ligt op  studieuze activiteiten en publicaties m.b.t. ‘theologie, kerk en samenleving’. De aftrap wordt gegeven op deze studiedag. Deze eerste keer staat de Remonstrantse Broederschap als zodanig centraal: lezingen en discussie over de vraag, wat de betekenis van de remonstrantse theologie en de remonstrantse kerk kan zijn in de huidige samenleving. De beide docenten prof. dr. Christa Anbeek en dr. Tjaard Barnard zullen spreken. Daarnaast prof. dr. Johan Goud, die een belangrijke rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van de remonstrantse theologie en Jaap Marinus, gastonderzoeker bij de Remonstranten. Twee sprekers van een andere confessionele / levensbeschouwelijke richting zullen eveneens hun licht laten schijnen over de vraag naar de betekenis van de Remonstranten: van mgr. dr. Dick Schoon en dr. Maarten Wisse horen wij hoe zij over genoemde vraag denken.

De dag begint om 10.00 uur en word gehouden in het hoofdgebouw van de VU, De Boelelaan 1105, Filmzaal PThU (1e verdieping).

Opgeven vóór 19 januari 2015 bij Vera Kok, v.l.m.kok@vu.nl

gepubliceerd op 5 december 2014Alle nieuws-items