Zondag 27 mei: kerkdienst met gedichten van Ida Gerhardt

door webmaster

Uit het gedicht “Zondagmorgen”:

Het licht begint te wandelen door het huis
en raakt de dingen aan…

Dit is de dag waarop de arbeid rust.
De handpalm is geopend naar het licht.

We lezen in deze dienst ook haar gedichten “De ratten”, “Sonnet voor mijn moeder” en twee kwatrijnen (waarvan we er één zullen zingen!).
In de overweging wordt een verband gelegd met het verhaal van Hagar en Saraï, de vrouwen van Abram.
Kernvraag is: hoe verhouden we ons tot elkaar en tot onszelf?

Voorganger: ds Japke van Malde
Aanvang: 10.30 uur

gepubliceerd op 25 mei 2018Alle nieuws-items