Zondag 20 november 10.30 uur: Herdenking van overledenen

door Joost Röselaers

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken wij de mensen uit de gemeente Vrijburg die het afgelopen jaar zijn overleden. Tijdens de dienst worden hun namen uitgesproken en voor ieder met aandacht een kaars aangestoken. 

Hierna bent u uitgenodigd om ook zelf een kaarsje voor uw dierbare(n) aan te steken.

Joost Röselaers leidt de dienst. Jan Pieter Lanooy speelt op het orgel, en er zijn bijdragen van de Cantorij onder leiding van Kaiyi Min. 

Namen doorgeven van verloren dierbaren. 

U bent van harte welkom om namen door te geven van verloren dierbaren. De namen worden tijdens de dienst genoemd. Als u dat liever hebt kan ook een kaars aangestoken worden door de predikant zonder het hardop noemen van de naam. 

Wilt u de namen voor zaterdag middag a.s. doorgeven aan jhroselaers@gmail.com

De mensen van voorbij

zij blijven met ons leven.

De mensen van voorbij

ze zijn met ons verweven

in liefde, in verhalen,

die wij zo graag herhalen,

in bloemengeuren, in een lied

dat opklinkt uit verdriet.

Hanna Lam 

gepubliceerd op 15 november 2022Alle nieuws-items