Terugblik Intrededienst van Mpho Tutu

door Bestuur Vrijburg

(english below)

Na de bijzonder indrukwekkende intrededienst van Mpho Tutu van Furth van 30 januari j.l. wijzen wij u graag op haar toekomstige activiteiten in Vrijburg. En mocht u de dienst hebben gemist klik dan op onderstaande plaatje om het te bekijken. Tevens is de overdenking te downloaden via de link: Vertaling Overdenking Mpho Tutu 30012022. Daarnaast nodigen wij u uit om met haar mee te denken en doen! 

Doe en denk mee met Mpho Tutu
De komende tijd gaat Mpho Tutu verschillende activiteiten organiseren vanuit Vrijburg. Kerkdiensten, evensongs, bijbelgroepen, podcasts. Dat brengt extra werk met zich mee. Wij zijn daarom op zoek naar vrijwilligers die met Mpho willen meedenken en haar praktisch willen helpen om de activiteiten te realiseren. Concreet denken we aan: wegwijs maken in het gebouw, koffie zetten, meedenken over thema’s, enz…

Laat uw beschikbaarheid graag weten via jhroselaers@gmail.com 


After the very impressive inaugural service of Mpho Tutu van Furth on January 30th, we would like to point out her future activities in Vrijburg. And if you missed the service, click on the image below to watch it. The sermon can also be downloaded via the link: Preach Mpho Tutu 30012022. We also invite you to think and act with her!

Join and think with Mpho Tutu
In the coming period, Mpho Tutu will organize various activities from Vrijburg. Church services, evensongs, bible groups, podcasts. That entails extra work. We are therefore looking for volunteers who want to think along with Mpho and who want to help her practically to realize the activities. In concrete terms, we are thinking of: familiarizing yourself with the building, making coffee, thinking along about themes, etc…

Please let us know your availability via jhroselaers@gmail.com 

gepubliceerd op 30 januari 2022Alle nieuws-items