Vrijburg zoekt nieuwe predikant

door Bestuur Vrijburg

Ter versterking van ons voorgangersteam zoekt Vrijburg Amsterdam een predikant van Vrijburg met speciale aandacht voor kinderen en jongeren voor 0,7 fte. In lijn met onze missie zoeken wij een predikant die zich thuis voelt in het vrijzinnige gedachtegoed.

De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Kerk Amsterdam is de beroepende gemeente van de predikant en draagt zorg voor de inbedding van dit predikantschap in (de begeleidingsstructuur van) de Protestantse Kerk Nederland.

Hieronder kunt u het profiel van de predikant en van de gemeente downloaden als pdf.

Profiel predikant Vrijburg

Profiel gemeente Vrijburg


De taakinvulling bestaat uit:

Algemeen predikantswerk VVP:

 • Circa vijftien zondagse diensten waaronder Kinderkerkdiensten;
 • Pastoraat, met name gericht op VVP leden, in afstemming met andere predikant en in samenwerking met zes vrijwilligers/contactleden;
 • Begeleiden van circa drie gesprekskringen;
 • Communicatie: schrijven van content voor de nieuwsbrief of de website/social media;
 • Regelmatig overleg met de andere (remonstrantse) predikant, de organist endirigent/cantrix, het bestuur en de vrijwilligers;
 • Contacten onderhouden met andere kerkelijke organisaties zoals PKA en VVP.

Speciale aandacht voor kinderen:

 • In overleg met het Kinderkerkteam vaststellen van het halfjaar thema, en theologisch/inhoudelijk ondersteunen;
 • Met het Kinderkerkteam de Kerst-, Paas- en Pinksterviering voorbereiden;
 • Contacten met ouders leggen en onderhouden;
 • Pastorale zorg voor ouders (en kinderen);
 • De nieuwe tienergroep opstarten en begeleiden.

Speciale aandacht voor jongeren:

 • Ontwikkelen van strategie en plannen voor een gezond voortbestaan van de Kelder (de jongerenruimte van Vrijburg);
 • Verantwoordelijk voor de organisatie zowel aan de achterkant (financiële en structurele relaties met bestuur Vrijburg, andere kerken, stadsdeel) als aan de voorkant (erop toezien dat er wordt schoongemaakt, helpen met koken etc.);
 • Jongeren inspireren en enthousiasmeren om mee te denken over existentiële kwesties;
 • Samen met jongeren organiseren van activiteiten zoals een filosofiekring, gezamenlijke etentjes of een buitenlandse reis.

Profiel:

Wij zoeken een predikant met als speciaal aandachtsgebied kinderen en jongeren, die

 • het vrijzinnig gedachtegoed onderschrijft en dat ook wil uitdragen;
 • affiniteit heeft met de leefwereld van jongeren, alsmede met die van jonge ouders enkinderen;
 • jong is van hart en geest;
 • vernieuwend en creatief is;
 • verbindend is en open staat voor andere opvattingen;
 • goed kan samenwerken, flexibel is en oog heeft voor de complexiteit van een vrijwilligersorganisatie.

Bent u vrijzinnig predikant en wilt u deel worden van ons enthousiaste betrokken Vrijburg team? Dan nodigen we u van harte uit om voor 7 januari 2022 uw belangstelling kenbaar te maken. Heeft u vragen, neemt u dan contact op met mevrouw Doret de Ruyter, voorzitter van de beroepingscommissie: beroepingscommissie@vrijburg.nl. Meer over onze gemeente vindt u op www.vrijburg.nl

gepubliceerd op 29 november 2021Alle nieuws-items