Kerkdienst 8 april: Op weg?

door webmaster

De zondag na Pasen heet Beloken Pasen, en sluit traditioneel het Paasfeest af.
Dan worden verhalen gelezen over de verschijningen van Jezus aan zijn leerlingen.

Zondag horen we hoe de Emmaüsgangers teleurgesteld met elkaar lopen te praten (u ziet en hoort de verschillende stemmen!) en we kijken hoe kunstenaars dit verhaal hebben afgebeeld.

Wat is uw eigen beeld van het verhaal? Wat wil dit verhaal ons zeggen, in deze tijd?

We sluiten de dienst af met een gedicht van Ida Gerhardt, waarvan het slot luidt:

Ik ben ontwaakt. Gij hebt mij opgeroepen.
En ademloos volg ik uw lichtend spoor…
Durft u het spoor te volgen?

Voorganger is ds Japke van Malde
Leden van de kring bijbelen@vrijburg zullen de lezing verzorgen.

gepubliceerd op 6 april 2018Alle nieuws-items