Van de kinderkerk

door Annemieke van der Veen

De kinderen beginnen
Natuurlijk beginnen de kinderen en tieners weer in het nieuwe seizoen. Op de startzondag, 4 september. En Rachelle van Andel, de nieuwe predikant met speciale aandacht voor kinderen, jongeren en ouders begint een maandje later, in oktober. En de kinderen beginnen hun nieuwe schooljaar, met een nieuwe klas en nieuwe boeken. Allemaal beginnen.

Met de kinderen beginnen we ook op een andere manier: de komende maanden vertellen we begin­verhalen: rond de schepping, maar ook over het begin van een leven als profeet, en de verschillende beginmomenten in het leven van Jezus. En misschien vertellen de kinderen ook wel over hun beginnen.

Ik hoop dat het voor de kinderen duidelijker kan worden dat er veel manieren zijn om te be gin­nen, en om opnieuw te begin nen. Dat opnieuw beginnen kán, dat je daarop kunt hopen en ver­trouwen.

gepubliceerd op 26 augustus 2022Alle nieuws-items