Ds. Mpho Tutu-van Furth voorganger roze viering Keizersgrachtkerk

door webmaster

Kerkelijke viering  op laatste zondag EuroPride (7 augustus 2016)

Ds. Mpho Tutu-van Furth kon geen priester blijven in de Anglicaanse Kerk van Zuid-Afrika, omdat zij trouwde met een vrouw. Dat is in deze kerk (nog) niet toegestaan. In de roze viering op zondag 7 augustus a.s. in de Keizersgrachtkerk (Protestantse Kerk Amsterdam) is zij wel welkom om haar ambt uit te oefenen en zal zij de overdenking verzorgen.

Religious Pride en EuroPride
Van 23 juli tot en met 7 augustus is Amsterdam het toneel van EuroPride. Twee weken langen vieren LHBTs uit Europa hun veelkleurigheid en staan zij daar met anderen bij stil in tal van bijeenkomsten en conferenties. Ds. Mpho Tutu-van Furth bezoekt de EuroPride op uitnodiging van de organisatoren van de 1st LGBT World Conference for Criminal Justice Professionals. Tijdens dit bezoek verzorgt zij ook de overdenking in de Keizersgrachtkerk. In deze viering staat het thema ‘Vroom & vrolijk’ centraal.
Ds. Mpho Tutu-van Furth
In Zuid-Afrika is het huwelijk al tien jaar opengesteld voor paren van gelijk geslacht. De Anglicaanse Kerk in Zuid-Afrika is de wetgeving van het land hierin (nog) niet gevolgd. De huwelijksceremonie in Zuid-Afrika van Tutu met haar vrouw was daarmee voor de kerk een stap te ver. Ds. Mpho Tutu-van Furth hield de eer aan zichzelf en deed zelf afstand van haar priesterschap. Wielie Elhorst, LHBT-predikant en medevoorganger in de dienst: “Het is treurig dat de Anglicaanse Kerk zo een waardevolle voorganger heeft moeten verliezen en het is ook erg zuur voor haar vader, geëmeriteerd aartsbisschop Desmond Tutu, die zich al zo lang hartstochtelijk inzet voor een gelijkwaardige plaats van LHBTs in kerk en samenleving. Met deze uitnodiging willen we laten zien dat ds. Mpho Tutu-van Furth van harte welkom is in onze kerk, met haar partner.”

Organisatie roze kerkdienst

De kerkdienst op zondag 7 augustus a.s. om 10.30 uur is een gewone kerkdienst van de Keizersgrachtkerkgemeente maar dan met roze rand. De overdenking van ds. Mpho Tutu-van Furth is in het Engels. De dienst wordt hartelijk ondersteund door de Protestantse Kerk Amsterdam en het LKP – Landelijke koepelorganisatie christelijke LHBT-beweging.

LHBT staat voor: Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel, Transgender.

gepubliceerd op 1 augustus 2016Alle nieuws-items