Uit het Bestuur

door Joan de Roos

In de Moddermanzaal komt vanaf dit najaar maandelijks een groep bijeen die de Hongaarse Protestante Gemeente heet. Het is een kleine, enthousiaste groep mensen die elkaar in Vrijburg willen ontmoeten.
Ook andere groepen huren graag een ruimte in onze kerk zoals koren en groepen die zich richten op meditatieve onderwerpen.
Het bestuur blikt steeds terug op wat er de afgelopen maand is gebeurd. Zo werd geconstateerd dat de lunch met nieuwe leden na de dienst op de startzondag een succes was. Er waren 18 aanmeldingen. Thema was: waar vind je inspiratie? En vervolgens: waar vind je inspiratie in Vrijburg? We kunnen dit vaker doen: 1 à 2 maal per jaar.
We brainstormden over de vraag hoe je mensen die nu en dan de kerkdiensten bezoeken nader kunt betrekken bij activiteiten in Vrijburg. De sociale media zoals de website en Facebook lijken wat dit betreft nog onvoldoende benut. Het kan altijd beter. Het idee om op startzondag de verschillende groepen zich te laten zien door presentaties na de kerkdienst vindt bijval.
Bij sommige kerkbezoekers bestaat de behoefte om ergens een kaars aan te kunnen steken, bijvoorbeeld naar aanleiding van een overlijden van een geliefde of om iemand of iets te gedenken.
Het bestuur besluit hier werk van te maken en te zien wat voor ons kerkgebouw passend kan zijn.
In elke bestuursvergadering wordt verslag gedaan van wat er leeft in de Protestantse Kerk Amsterdam. In de centrale vergadering van de PKA komen zo’n 25 mensen bijeen om beleid en lopende zaken te bespreken. Hierover doet Polona Offerhaus regelmatig verslag.

gepubliceerd op 22 oktober 2018Alle nieuws-items