9 januari start nieuwe gespreksgroep o.l.v. dr Johan Goud

door Bestuur Vrijburg

OVER GELOOF EN ONGELOOF

Nieuwe gespreksgroep in 2024, geleid door dr Johan Goud (Den Haag)

Zijn in 2023 verschenen boek Een brief die niet meer dicht kan. Gesprek met mijn ongelovige alter ego, (te bestellen via info@remonstranten.org of website) speelt een grote rol in de nieuwe gespreksgroep.

Een centrale uitspraak daarin: “Het woordje God is een weerbarstig en explosief woordje, en het moet dat blijven. Welbeschouwd past het binnen geen enkele orde, en in geen enkele theologie.”

Het boek heeft veel weerklank gekregen:

  • “Het is vooral zijn fascinatie voor de gelaagdheid en rijkdom van de taal, ook en juist waar het gaat over de laatste levensvragen, juist ook daar waar de taal naar adem snakt of uitmondt in zwijgen, die hem uit de greep van de orthodoxie in de armen van filosofie, de literatuur en de poëzie heeft gedreven” (Frits de Lange, Theologie.nl).
  • “Het gaat hem om ‘als het er echt op aan komt’. Om wat je zou willen geloven, zodat je dán goed zou handelen. Dus gaat het om wat voor iemand je wilt zijn” (Marjoleine de Vos, NRC,21-5).
  • “Het hele boek is een poging iets te zeggen over het onuitsprekelijke, al dan niet aangeduid met het woord God, of het woordje god” (Stevo Akkerman, Trouw, 7-7).

De vier bijeenkomsten van deze gespreksgroep worden telkens ingeleid door Johan Goud, waarna gesprek volgt. De deelnemers krijgen de relevante teksten vooraf toegezonden.

Johan Goud werd remonstrant in Amsterdam, werkte als predikant in Eindhoven en Den Haag, en als hoogleraar in Utrecht. Hij beweegt zich bij voorkeur in de grensgebieden tussentheologie, filosofie en literatuur. Enkele publicaties: God als raadsel (1992), Onze vluchtige plek van de waarheid, over Rutger Kopland (2012), Onbevangen, de wijsheid van de liefde (2015).

Vier dinsdagmiddagen, van januari tot april 2024, 14.00 – 16.00 uur. Kosten voor niet-leden: vrijwillige bijdrage (ca. 10 EUR/keer).

9 januari :           Eerlijkheid
6 februari :         Eerbied voor het leven
12 maart :          Het raadselwoord God
9 april :               Vergeven en vrij zijn

Plaats: Vrijburg, Diepenbrockstraat 46; opgeven via de LINK

 

gepubliceerd op 16 november 2023Alle nieuws-items